Dağıtık Sistemler Notları

Posted by Mert Esen on Şubat 18, 2018 Tags: distributed systems

Dağıtık Sistemler Notları

1. Dağıtık Sistem nedir?

Birbirinden bağımsız ancak bir ağ üzerinden haberleşerek uyumlu bir biçimde tek bir hesaplama birimi gibi çalışan bilgisayarlar topluluğudur.

2. Kaynak paylaşımı(resource sharing), çoğaltma(replication), tutarlılık(consistency)?

•	Kaynak paylaşımı, cpu ram vs. en kabaca performans kazancı.
•	Çoğaltma, veriyi ya da işlemi ayrı bir makinedeki kopyalarak kolay erişme ve kolay işleme
•	Tutarlılık, çoğalttığın için bir yerdeki değişikliği kopyasına bildirip değiştirilmesi gerekiyor.

3. Dağıtık Sistemlerin Avantajları?

•	Fiyat/Performans oranı yüksek
•	Ölçeklenebilir(scalability) ve Bel bağlanabilir(reliability)
•	Artan büyüme için potansiyeli var
•	İletişim ve kaynak paylaşımı imkanı

4. Dağıtık Sistemlerin Dezavantajları?

•	Karmaşık ve kontrolü zor bir sistem.
•	Network gerekli, networksüz olmaz.
•	Güvenlik ve mahremiyet (fiziksel uzaklık sebebiyle)
•	Dağıtık sisteme uygun işletim sistemi, uygulama gerekli

5. Dağıtıkla ilgili terimler?

Openness(Açık olmak); Standartı belli, tanımlı, kullanılabilir. Açık kaynak.
Scalability(Ölçeklenebilir); artan veri, kullanıcı vb. özelliklerini karşılayabilecek şekilde gelişebilme yeteneğidir.
Reliability(Güvenilebilirlik-Bel bağlanabilirlik); Verilen sonuçların doğru olması, yanıltmaması.
Extensibility(Genişletilebilir, eklenebilir);

6. Transparency Distributed sistemlerin terimleri?

Access Transparency; Verinin sunumunda ve nasıl erişileceğindeki farklılıkların gizlenmesi
Location Transparency; Kaynağın lokasyonunu gizlemesi
Migration Transparency; Kaynağın taşındığının gizlenmesi
Relocation Transparency; Kaynak çalışırken taşındığının gizlenmesi
Replication Transparency; Kaynağın replika edildiğinin gizlenmesi
Concurrency Transparency; Kaynağın birden fazla rekabetçi kullanıcı tarafından kullanıldığının gizlenmesi
Failure Transparency; Hatanın ve kurtarmanın gizlenmesi
Persistence Transparency; Yazılım kaynağının memoryde mi diskte mi tutulduğunun gizlenmesi

7. Openness

Syntax’ı ve semantikleri protokoller tarafından bilinmesi,(standart)
Faydaları;
• Interoperability; karşılıklı iş yapılabilirlik
• Portability; Başka bir sisteme taşınabilirlik
• Extensibility; Sisteme yeni fonksiyonlar koyabilme, ekleyebilme. Politikayı mekanizmadan ayırmak extensibility’nin sağladığı bir güzelliktir.

8. Scalability Problems

Ölçeklenebilirliğin 3 boyutu; Kullanıcı sayısı/Kullanılacak veri boyutu, Coğrafik, İdari/Yönetim

9. Ölçekleme Problemini ÇözmeTeknikleri

•	Asynchronous communication(asenkron iletişim); İstemci sunucu aynı anda ayakta. 
•	Caching and replication; Caching yaparak hız artar böylece Bir kullanıcıya harcanan zaman azalacağından, daha çok kullanıcıya cevap verilebilecek.
•	Distribution;