mertesen.blog()


Kisisel Blog

Distributed Sistem Mimarileri - 2

1. Centralized(Merkezi olan)
Client – Server mimarisinde; en çok kullanılan stil. Request x Respond.
Multitiered Architectures(Çok katmanlı mimariler); en basit organizasyon sadece iki tip makinenin olduğudur. 1.client 2. Server. Her şeyi server yaparken, client adeta dumb bir terminal, grafiksel bir interfacedir. Bu 2 tier yani iki katmanlı mimaridir. Seçimler spektrumunu çiz.
3 tiers yani 3 katman olursa aradaki server “client-server” mimarisinde olur. Çünkü kendisine istek atılırken kendisi de başka bir servera istek atar. 3 tiers: http, j2ee and database.


Distributed Sistem Mimarileri - 1

1. Layered architecture(katmanlı mimari)
Her katman altındaki katmanın arayüzünü kullanıyor. Yani aşağıdaki katman server yukarıdaki katman client. OSİ yapısı gibi. Örn;multi-tier web apps


Distributed Computing Systems

a. Cluster Computing
Daha fazla işlem gücü elde etmek için high speed local area network’te haberleşen homojen bilgisayar kümelerinin çalışmasıdır. Nodelardan biri master node ise yani hiyerarşi varsa beowulf cluster computing’dir.


Dağıtık Sistemler Notları

Birbirinden bağımsız ancak bir ağ üzerinden haberleşerek uyumlu bir biçimde tek bir hesaplama birimi gibi çalışan bilgisayarlar topluluğudur.